Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
product
Filtrera efter kategorier
Uncategorized
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
product
Filtrera efter kategorier
Uncategorized

Integritetspolicy – GDPR

Personuppgifter du lämnar till SIDEWALK AB hanteras med respekt och i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR som gäller för alla EU:s
medlemsländer från och med 25 maj 2018. Vi på SIDEWALK AB värnar om våra kunders integritet och beskriver här hur vi behandlar de uppgifter som samlas in
i samband med köp eller annan kommunikation med oss. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att
fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig.

Ansvarig
SIDEWALK AB AB (556680-4646) är ansvarig för hantering av personuppgifter som lämnas in till oss i samband med köp eller annan kommunikation.
Dessa uppgifter används för att vi ska kunna fullfölja vår del i köpeavtalet som leveransinformation, avisering, fakturering mm.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress är information som vi samlar in genom de uppgifter du lämnar till oss
vid köp i vår webbutik eller vid köp på vårt hämtlager. Dessa uppgifter behöver vi för att leverera, fakturera och avisera våra kundleveranser. Samtliga uppgifter
finns skyddade och tryggt lagrade i vårt ordersystem. All E-post kommunikation lagras i skyddade mappar som endast är tillgänglig av SIDEWALK AB behöri
personal.

Transaktionsuppgifter
I samband med betalning med PayPal eller Swish (Swedbank) registreras transaktionsuppgifter som betalningsmetod, fakturauppgifter, köphistorik.
Digitala uppgifter som IP-adresser registreras automatiskt i vår webbutik men används inte till något

Lagring
Vi lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt. Uppgifter som lagras i samband med köp lagras i upp till tio år efter senast lagda beställning, dock minst sju år
enligt gällande bokföringsregler. Du kan få information eller begära borttagning av dina personuppgifter som är lagrade hos oss, en sådan begäran skall ske
skriftligen och vara undertecknad.

Datainpektionen
Läs mer om den gällande dataskyddsförordningen hos Datainpektionen eller kontakta oss för mer information eller frågor hur vi hanterar dina personuppgifter.